Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Respublika Dövlət Elmi Tibb Kitabxanası

ELEKTRON KİTABLAR

  Tibb. Sağlamlığın mühafizəsi. | Biologiya

  Müəllif Adı: -
  Kitabın Adı: Azərbaycanda ətraf mühit, meşəçilik, balıqçılıq və ovçuluq təsərrüfatları. Statistik məcmuə 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Əfəndiyev A.M., İslamzadə F.Q., Qarayev A.N., Eyyubova A.Ə.
  Kitabın Adı: Bioloji kimyadan laboratoriya məşğələləri 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Əfəndiyev A.M., İslamzadə F.Q., Qarayev A.N., Eyyubova A.Ə.
  Kitabın Adı: Bioloji kimyadan laboratoriya məşğələləri 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Qarayev S.F., Məmmədova P.Ş., Həbibova A.Q.
  Kitabın Adı: Bioloji kimyanın terminoloji lüğəti 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Məhərrəmov A.M., Qasımov R.A., Allahverdiyev M.Ə.
  Kitabın Adı: Bioüzvi kimya 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Məmmədov Qərib, Xəlilov Mahmud
  Kitabın Adı: Ekologiya, ətraf mühit və insan 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Məmmədov V., Yusifov E.
  Kitabın Adı: Ekoloji menecment 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Məmmədov V., Yusifov E.
  Kitabın Adı: Ekoloji menecment 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Qasımov E.K.
  Kitabın Adı: Sitologiya 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: -
  Kitabın Adı: Биохимия. Краткий курс с упражнениями и задачами 
  Oxşarı tap