Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Respublika Dövlət Elmi Tibb Kitabxanası

ELEKTRON KİTABLAR

  Elmi Tibbi Şuraya daxil olan işlər |

  Müəllif Adı: Ağayev M.M.
  Kitabın Adı: Alman dili fənni üzrə tədris proqramı 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Ağayev M.M.
  Kitabın Adı: Cərrahi xəstəliklər fənni üzrə tədris proqramı 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Ağayev M.M.
  Kitabın Adı: Əczaçılıq botanikası fənni üzrə tədris proqramı 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Ağayev M.M.
  Kitabın Adı: Əczaçılıq işinin təşkili fənni üzrə tədris proqramı 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Ağayev M.M.
  Kitabın Adı: Əczaçılıq kimyası fənni üzrə tədris proqramı 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: İsayev C.İ., Məmmədova N.H., Əliyeva S.Ş., Əliyeva S.E.
  Kitabın Adı: Farmakoqnoziya fənni üzrə tədris proqramı 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Ağayev M.M.
  Kitabın Adı: Fiziki kimya fənni üzrə tədris proqramı 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Ağayev M.M.
  Kitabın Adı: Fizioterapiya fənni üzrə tədris proqramı 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Ağayev M.M.
  Kitabın Adı: Fransız dili fənni üzrə tədris proqramı 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Ağayev M.M.
  Kitabın Adı: Histologiya, embriologiya və sitologiya fənni üzrə tədris proqramı 
  Oxşarı tap