Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Respublika Dövlət Elmi Tibb Kitabxanası

ELEKTRON KİTABLAR

  Digər elmlər | Dilçilik. Linqvistika. Bədii ədəbiyyat, ədəbiyyatşünsalıq

  Müəllif Adı: Nəvvab Mir Möhsün
  Kitabın Adı: 1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Mehri Gülnarə
  Kitabın Adı: 37 güllə 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Ənsər Bilal
  Kitabın Adı: Ağrıdağlı qəhrəmanlar (portret oçerklər) 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Gədəbəyli Dəmir
  Kitabın Adı: Atatürkün əsgəri 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Aslanov Novruz
  Kitabın Adı: Bir daha insan haqqında... Once again about human... Еще раз о человеке... 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Seyidzadə Q.H.M.
  Kitabın Adı: Divan 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Tusi Xacə Nəsirəddin
  Kitabın Adı: Əxlaqi-möhtəşəmi 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Hüseynova Azadə-Taleh Abbasqızı
  Kitabın Adı: Həqiqətin təşnəsiyəm (şeirlər) 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Paşayeva Qənirə
  Kitabın Adı: Hesab vaxtı. Özümə yolçuluq. Gördüklərim, oxuduqlarım, öyrəndiklərim, tanıdıqlarım, yazdıqlarım 
  Oxşarı tap

  Müəllif Adı: Budaqov Budaq
  Kitabın Adı: Həyat anlarımdan olan səhifələr 
  Oxşarı tap